Norske familiar tener over 570 millionar på Airbnb

Ifølgje Airbnb har over 670.000 turistar brukt tenesta i Noreg det siste året. Reiselivsnæringa meiner utleigeplattforma trekkjer til gjestar som elles ikkje ville kome til landet.

– Eg trur ikkje dette berre er negativt, me ser at Airbnb opnar opp for andre typar gjester som ikkje ville kome om det berre var kommersiell overnatting her.

Pål Knutsson Medhus er turistsjef på Geilo, ein av turiststadene som ser at fleire og fleire turistar vel privat overnatting når dei tek turen til fjells

Les saken i NRK Buskerud