NVE frykter mye vann i småelvene

NVE opprettholder flomvarselet på oransje nivå for de store vassdragene på Østlandet, men frykter at man lokalt i mindre elver kan få vannføringer på rødt nivå fredag og lørdag.

Kraftig snøsmelting og regn vil føre til ytterligere økning av vannføring i elver og bekker, særlig for elver som drenerer områder med snø, skriver NVE i sitt nye flomvarsel for Østlandet.

Les mer i NRK