NVE vedtar tvangsmulkt for 98 nettselskap. Hallingdal Kraftnett AS står på listen

NVE har vedtatt tvangsmulkt for nettselskap som ikke har innfridd krav til aktørgodkjenning og datakvalitet ved migrering til Elhub

Tvangsmulktene, som er fra 5.000 til 15 000 kroner per dag, vil virke fra denne datoen dersom avvikene ikke blir rettet, skriver NVE i en pressemelding.

Hallingdal Kraftnett AS er et av selskapene

Les saken i frifagbevegelse.no