Nytt håp for denne lille fjellkaren

Fjellreven i Norge ser ut til å gå mot sitt beste år siden den nasjonale overvåkingen startet for 15 år siden. Så langt i 2018 er det dokumentert 54 kull og minimum 269 valper her i landet.

– En stor motor her er forekomsten av smågnagere, i tillegg til andre tiltak som utsetting av valper og støtteforing. Men målet er jo å slippe og drive bevaringstiltak og at fjellreven skal klare seg selv, sier seksjonleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn til NRK.

Les saken i NRK Trøndelag