Realistisk beredsskapsøvelse ved Geilo barne- og ungdomsskole

Væpnet politi aksjonerte mot en antatt skoleskytter på Geilo barne og ungdomsskole på mandag, i den største øvelsen i sitt slag så langt i Hol kommune. Politi, brannvesen og kommunal legetjeneste var alle deltakere på dagens øvelse.

Gjerningsmannen, en politistudent som spilte rollen med stor troverdighet, løp skrikende rundt i gangene på ungdomsskolen og skøyt på dem som dukket opp. Han tok seg inn i flere rom på skolen, og «skadet» mange. Da væpnet politi kjørte inn i skolegården hørtes pistolsmell inne fra skolebygningen. Flere politifolk kom til og de tok seg da inn i bygningen. De gikk fra rom til rom på jakt etter gjerningsmannen.

bilde2

Arrestert til slutt.

Flere skudd ble fyrt av inne, og etter noen minutter hadde politiet situasjonen under kontroll og gjerningsmannen ble arrestert. Helsepersonell og brannfolk tok seg da inn for å hente ut de skadde.

Femti markører, som besto av skoleledelse, lærere og assistenter, fikk et godt innblikk i hvor farlig og dramatisk en slik situasjon kan være. De spilte rollene som «elever og lærere» og var stasjonert i klasserom rundt om på huset, og skulle etter beste evne håndtere den kaotiske situasjonen.

En lærer kommenterte etter øvelsen at det burde vært et signal at øvelsen var over. Han hadde gjemt seg i et kjølerom og ble sittende der uforholdsmessig lenge, synes han.

Foreløpig har Norge vært forskånet for skoleskytinger, som vi har sett i blant annet Finland og USA.–Vi håper selvsagt vi aldri får se dette scenariet i Norge, men nasjonale myndigheter har lagt inn dette som et nytt moment i trusselbildet, og det må vi forholde oss til. Derfor øver både vi og andre kommuner på at det verste kan skje, sier øvingsleder Espen Bille-Larsen til Epostavisen.

bilde1

Mye blålys på skolen i dag

Fra sidelinjen fulgte flere observatører det iscenesatte dramaet på skolen. I tillegg til kommunens kriseledelse og skoleadministrasjon, var det representanter fra Fylkesmannens beredskapsavdeling, Forsvaret og Røde Kors.

Etter dramaet på ungdomsskolen, var det barneskolen sin tur. Igjen fylte de ansatte rollene som elever og lærere, og skulle ha en normal skoledag. Denne gangen kom det en truende telefon til administrasjonen, der en aggressiv forelder skulle «ta» en spesifikk lærer. Han kom deretter inn på skolen og ville finne læreren.

Politi ble varslet, og var etter kort tid på plass for å ta hånd om den aggressive personen. Også dette ble løst på en rask og effektiv måte.

For deltakernes del hadde denne øvelsen to sentrale hensikter. For det første skulle det øves på eget planverk ved skolen, og for det andre skulle nødetatene øve samhandling med skolen som objekt. Som en del av dette øvet etatene i henhold til prosedyre for «Pågående- og livstruende vold», såkalt PLIVO.

«Alt i alt synes vi dette var en bra gjennomført øvelse, men så vil det alltid være slik at vi finner ting å justere på i etterkant. Det er også en del av øvelsen», sier Bille-Larsen.

bilde4

Espen Bille-Larsen følger nøye med

At de ansatte er aktivt med å spiller i øvelsen gir et verdifullt utbytte. «Vi kan naturligvis ikke øve slike scenario med elevene, men vi er trygge på at skolens personell vil gjøre alt i deres makt for å beskytte elevene hvis en situasjon skulle oppstå», sier han.

Foto og Tekst: Knut Erik Hallingstad Epostavisen