Reinjakta jegerane ikkje ser noko glede i

Den omstridde villreinjakta i Nordfjella er inne i si mest intensive fase. – Det er med blanda kjensler vi gjer dette.

Det seier jaktleiar og seniorrådgjevar i Statens naturoppsyn, Petter Braaten. Sidan 7. november i fjor har tre statlege jaktlag køyrt over 18.000 kilometer på skuter for å følgje opp regjeringsvedtaket om å skyte ned villreinstammen i Nordfjella.

Les saken i NRK Sogn