Resignasjon på vegner av Nordfjella-reinen

Ein stor del av lokalbefolkninga i Lærdal, Aurland og Hallingdal meiner sanering er gale, og er redde for at dette vert eit tragisk eksperiment som ein vanskeleg kan sjå ein god ende på. Mange kompetente personar og miljø engasjerer seg, men dei opplever det som å snakke til «ein vegg».

Debatten fortsetter: Les kronikk i Nationen