Rypejakt med bismak

Antallet ryper er halvert, uten at det har fått følger for jaktregimet. Omfattende grep for å få rypebestandene opp igjen er nødvendig.

Svingninger i rypebestandene, som en del av en naturlig dynamikk, er velkjent. Men gjennom mange år har nedturene vært mange, og oppturene få. Det har ført til en halvering av bestandene av ryper i Norge, og fjellrype og lirype står på rødlista som «nær truet».

Les saken i Dagbladet