Setter ut fisk ulovlig

En fisker slo alarm da han fikk en regnbueørret på kroken ved Hårteigen på Hardangervidda.   Politiet og Hardangervidda fjelloppsyn har til nå funne arten i tre vann på vidda, skriver Hardanger Folkeblad

Regnbueørret har svært hurtig vekst sammenlignet med vanlig ørret. Den har derfor blitt en viktig oppdrettsfisk, som er svært tolerant overfor urenheter i vannet og forskjellige temperaturer. Oppdrettet regnbueørret er i dag den vanligste ørrettypen å finne i butikkene, enten den er fersk, frosset eller raket. Årsaken er trolig at den er langt mer tilgjengelig enn annen ørret.

Regnbueørret kjennetegnes av sine fiolett-rosa kinnskjell og bånd langs sidene
Regnbueørret