Skal Norge gro igjen? Melkekua er en del av løsningen

Det er en helt logisk sammenheng mellom produksjon av melk og kjøtt fra storfe, sau og geit og behov for verdifulle grasressurser som eng og beiter.

Det er umulig å ta vare på disse ressursene rundt om i bygdene dersom krav til effektiv drift sentraliserer bønder og de grasetende husdyr til de beste jordbruksområdene både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Les kronikk i forskning.no