Skal skyte ut 1600 villrein – har blitt sjikanert i sosiale medium

35 jegerar i det statlege jaktlaget var samla til trening denne veka, før dei frå 1. november skal ta ut resten av villreinen i Nordfjella.

– Vi trenar på skyting frå lange avstandar, det er litt kursing i vind og skyting på lang avstand. Det er naudsynt å ha kunnskap om dette til vinteren, seier Petter Braaten i Statens naturoppsyn (SNO)

Les saken i NRK Sogn