Skred i Havsdalen

Politiet fikk mandag ettermiddag melding om at det har gått et snøskred ved Havsdalshovda på Geilo. Tre skikjørere har trolig utløst skredet. Alle tre er gjort rede for og er ikke skadet. Skredet beskrives som 50-75 m bredt og 100-200 m langt.