Slik kan vi hjelpe flere med hjerneslag tidsnok

Luftambulanseleger kan avdekke hjerneslag like godt som sykehusleger hvis de skoleres og får riktig utstyr, viser ny forskning. Forskeren har møtt kraftig motstand fra nevrologer for sitt arbeid.

Hvert minutt teller når et hjerneslag rammer. Men i dag får bare fire av ti akuttbehandling, viser hjerneslagregisteret. I distriktene, langt fra sykehus, er risikoen størst for ikke å få hjelp tidsnok.

Les saken i forskning.no