Slik skal de få villreinen tilbake i Nordfjella

– Vi har laget en plan basert på den kunnskapen vi har i dag. Det er viktig å påpeke at ny kunnskap om blant annet sykdomssituasjonen, kan gjøre det nødvendig å tilpasse planen for å sikre vellykket reetablering av frisk villrein i Nordfjella sone 1, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

Les saken i hjortevilt.no