Stadige flere bilister velger riksvei 7

Det jobbes for å få tunneler på Hardangervidda. Nå viser ferske tall fra Statens vegvesen at stadig flere velger Riksvei 7 over Hardangervidda som en hovedvei til Oslo/Bergen.

– Prognosene til veivesenene viser at bilistene kommer til å prioritere Hardangervidda også i fremtiden. Jo bedre riksvei 40 blir, jo flere bilister vil velge Hardangervidda, sier Leiv Vambheim, daglig leder i Hardangerviddatunnelene AS.

Les saken i Hardanger Folkeblad