Stølsvidda status som utvald kulturlandskap

Innan 2020 vil regjeringa ha 46 utvalde kulturlandskap i jordbruket i, noko som er ein dobling sidan 2016. I går fekk Stølsvidda mellom Hemsedal og Valdres statusen på plass.

I år er 22 millionar kroner satt av over budsjettet til Klima- og miljødepartementet og 8 millionar kroner over jordbruksavtala. Frå og med 2019 aukar midlane over jordbruksavtala med ytterlegare 3 millionar kroner.

Les saken på regjeringen sine sider