Styreleder Mietle har trukket seg

Styreleder Frantz Mietle i Kommunerevisjonen IKS trakk seg rett før mandagens møte i representantskapet. Eivind Brenna mente at hele styret burde gå.

I brevet fra styreleder Mietle vises det til kommunestyrevedtaket, hvor Hol kommune vedtok å melde seg ut av Kommunerevisjonen IKS.

– Som styreleder mener jeg det ikke er hensiktsmessig eierstyring når kommunen trekker seg ut av selskapet, uten å drøfte dette med det formelle eierorganet og uten varsel til de ansatte, før informasjonen fremkommer i avisene. Det er vanskelig å sitte som styreleder, innvalgt fra Hol kommune, når kommunene velger å trekke seg ut.

Les saken i Avisen Valdres