Takras gir bilskader for millioner

Årets vinter har vært preget av store snømengder og en rekke skader knyttet til dette. Snø og is som faller fra hustak og treffer parkerte biler har ført til et ras av skademeldinger.

– Når tung snø og is faller fra stor høyde og treffer en bil med voldsom kraft, blir skadene ofte omfattende. En bil som stod parkert ved en idrettshall på Østlandet nylig fikk skader for vel 400.000 kroner da takraset traff biltaket og frontruta. Bilen ble totalskadd og kondemnert. Bilskader grunnet takras utgjør millionbeløp i løpet av året, sier Jeanett Tennefoss, direktør for bilskade i Tryg Forsikring.

Huseier ikke alltid ansvarlig
Slike takras medfører som oftest bilskader mellom 50.000 til flere hundretusen kroner, og Tryg opplever mange skadetilfeller på denne tiden av året. De fleste i tettbebygde strøk, bygater, bakgårder og parkeringsplasser. Men det er også tilfeller hvor biler blir skadet mens de er parkert utenfor egen bolig.

– Mange tror at huseier automatisk er ansvarlig for bilskader som oppstår ved snøras, men det er ikke alltid at takras skyldes uaktsomhet fra huseier. Bileier har også en plikt til å vurdere rasfaren og foreta en selvstendig vurdering av risikoen, sier Tennefoss.

Ved bilskader utløst av snøras fra hustak kreves som regel kaskoforsikring hvis en vil kunne få dekket skader. Bileiere med delkasko eller ansvarsforsikring må som oftest selv rette erstatningskrav mot den de holder ansvarlig for skaden.

Skadet av brøytebilen
En annen problemstilling hver eneste vinter er bileiere som opplever å finne sin parkerte bil skadet, og hvor de holder brøytebilen ansvarlig.

– Det er selvsagt ikke et hyggelig syn på morgenen. I slike tilfeller vil de med kasko kunne få dekket dette på forsikringen, og hvis skaden skyldes uaktsomhet fra brøytesjåføren vil bileier i tillegg kunne slippe både bonustap og egenandel. Står du derimot uten kasko må du dessverre selv søke å få dekket
skadene, sier Jeanett Tennefoss.

De uvanlig store snømengdene i Sør-Norge i vinter har også ført til langt større snøskader enn normalt på bygninger. Tryg Forsikring har fått inn 100 snøskader så langt i år, noe som er en økning på hele 30 prosent fra samme periode i fjor.

Pressemelding og foto: Tryg Forsikring