– Tapte muligheter for Norge dersom Ringeriksbanen utsettes

– Det er nødvendig at regjeringen og Stortinget sørger for tilstrekkelig bevilgninger til fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, slik at prosjektet starter opp senest i 2021, sier regiondirektør Grete Karin Berg i NHO Buskerud.

– Ringeriksbanen gir en nødvendig opprustning av jernbane mellom Norges to største byer og er et viktig bidrag til framtidens miljøvennlige transport.

Les saken i Ringerike Blad