Tilrettelegging for turister, kommunene må mer med

Det pågående arbeidet med besøksstrategier for nasjonalparker og deres randsoner er en gylden anledning til å få kommunene sterkere på banen for å sikre helhetlig forvaltning av natur og reiseliv på tvers av vernegrensene.

En aktuell trend er ønsket om at flere skal besøke nasjonalparkene våre og andre store verneområder. Derfor lages det for tiden besøksstrategier for flere verneområder. Hensikten er både å tilby gode opplevelser, øke lokal verdiskaping og samtidig ta vare på sårbar natur som følge av økt besøkstrykk.

Les mening i Hamar arbeiderblad