UDI legg ned både i Hemsedal og Hol

Hemsedal statlige mottak med 150 plasser skal legges ned, melder Utlendingsdirektoratet (UDI). Også Hol mottak for mindreårige skal stenges.

UDI varslar no at dei legg ned 17 asylmottak over heile landet. Det råkar ikkje minst fleire hundre mindreårige asylsøkjarar.

UDI har brukt dagen i dag på å orientere drivarar av asylmottak og deira tilsette om at ei rekkje mottak blir lagt ned.UDI vil ikkje gå ut med lista over mottak som blir nedlagt torsdag.

Eigar av selskapet Norsk Mottaksdrift, Per Erik Lykstad, seier reaksjonane hos dei tilsette har variert, men at beskjeden ikkje kom heilt uventa då det kjem færre asylsøkjarar til landet.

Les saken i NRK