Utvidar suksessen med nasjonale turistvegar

Reiselivsbedrifter ved nasjonale turistvegar aukar omsetnaden meir enn tilsvarande bedrifter andre stader, viser ny rapport.

18 utvalde vegstrekningar har status som nasjonale turistvegar i Noreg. Dette er strekningar med ekstra høg reiselivssverda. Kvart år brukar vegvesenet 180 millionar kroner på å legge til rette desse vegstrekningane.

Dei skal ha høg kvalitet både på service-bygningar og utsiktspunkt. I satsinga ligg det også ein stor marknadsføringssverda for store deler av distrikts-Noreg.

Les saken i NRK Oppland