Våger og vinner i Hallingdal

Mest Bygg fra Ål er en liten mesterbedrift som vinner de store jobbene med BIM! Se hvordan stillas og sikring skal gjøres riktig, at byggmesterne i Folldal lykkes med eget høvleri og sjekk ut Isolas nye selvklebende våtromssystem i BM 0119.

– Her konkurrerer de fleste om hyttebygging, så vi satser på større prosjekter, sier byggmester og daglig leder Even Haug i Mest Bygg.

Hans ti år gamle mesterbedrift går så det suser. Nylig ferdigsstilte firmaet trafikkstasjonen på Gol – et teknisk avansert byggeprosjekt levert til avtalt tid og pris som også vant Statsbyggs SHA-pris «Den gylne hjelm».

Les saken i byggmester.no