Viktig sommerhandel for turistkommuner i Buskerud

Sommersesongen er en svært viktig tid for norsk handelsnæring. I Buskerud ble det i fjor handlet for 4,3 milliarder kroner (eks mva) i juli og august.

Butikkene i Buskerud fikk i fjor 17 prosent av omsetningen sin i juli og august, viser tall fra Hovedorganisasjonen Virke. Det er omtrent som på landsbasis.

Store variasjoner mellom kommunene
– Likevel er det store lokale forskjeller innad i fylket, forteller Bror William Stende, direktør for Faghandel i Virke.

– I typiske hytte- og turistkommuner er sommeren enormt viktig for årsomsetningen, fordi det kommer tilreisende som vil handle inn både mat og andre varer. Kommunene Flå og Nes er de fremste eksemplene, her kom henholdsvis 21,6 og 20,7 prosent av omsetningen i juli og august i fjor, slår Stende fast. Også i Gol og Hurum utgjorde sommerhandelen mer enn en femtedel av årsomsetningen.

Feriefolket viktig for distriktsbutikkene
Turister og hyttefolk er viktig for omsetningen for flere kommuner og butikker. Særlig for de minste lokale butikkene i utkant-Norge, kan en vellykket sommeromsetning være avgjørende for å skape lønnsom drift.

– I typiske hytte- og turistkommuner er sommeren enormt viktig for årsomsetningen, fordi det kommer tilreisende som vil handle inn både mat og andre varer, sier direktør for Virke Dagligvare, Ingvill Størksen.

– I små lokalsamfunn, kan dagligvarebutikken være helt avhengig av sommeromsetningen for å klare å holde åpent resten av året, og dermed være med å sikre lokalsamfunnet, avslutter Størksen.

Tallene er utarbeidet av Kvarud analyse, på vegne av Hovedorganisasjonen Virke.