Vil ha branngater rundt hytte og boligfelt

Brannsjef i Tinn, Ken Espen Drager, seier at reguleringsplanane gjerne tar omsyn til flaum og ras. Men i framtida kan det bli like viktig å finne løysingar for å avgrense skogbrannar i nærleiken av hytteområde og bustadfelt.

– Så kanskje vi også må tenke på å lage branngater.

Les saken i NRK Telemark