Vil skjerpe sikkerheten: Ulltepper og mat til de som får problemer i fastkjørt kolonne

Vegvesenet vil bistå bilistene som ikke har utstyr til å klare seg hvis en kolonne går fast på fjellet. Heretter vil de trolig kreve at brøytebilene tar med mat, vann og ulltepper.

Kravet til utstyr i brøytebiler og følgebiler vil mest sannsynlig bli prøvd ut i Finnmark når kontraktene om vedlikehold blir fornyet. Vegvesenet har gjort risikoanalyser og laget beredskapsplaner for å takle fastkjørte kolonner, og i den forbindelsen utreder de også nye sikkerhetsrutiner for fylket.

Les saken i NRK Finnmark