Vindkraften gir store muligheter

Vannkraften har i over hundre år sikret oss en stabil og klimavennlig energiforsyning. Nå gjør den teknologiske utviklingen at også vindkraften kan bidra til flere arbeidsplasser og mer strøm til stadig flere sektorer i samfunnet.

Gjennom en nasjonal ramme for vindkraft ønsker regjeringen å styre lokaliseringen av vindkraft på bedre måte enn det som er gjort til nå.

Les saken hos regjeringen