Om Epostavisen

Epostavisen etablert 1999

Epostavisen logo

Epostavisen ble etablert allerede i 1999 og har en stadig økende lesermasse bestående av både fastboende og hyttefolk i Hallingdal.

 

 

Redaktør treffes på e-mail knut.erik@epostavisen.no 
Journalist tlf: 99568686
Salg /adm tlf : 98854384
Epost : post@epostavisen.no

Epostavisen var på nett allerede i 1999, og har hatt et stadig økende leserantall, til tross for relativt liten ressursinnsats på sin satsing. Avisen har  i alle år hatt lenking og kildereferanser til andre nettoppslag som grunnbase for driften. Egenprodusert stoff kommer stort sett fra områdene i Hol Kommune. Lenker dekker hele Hallingdal.

Det siste året har vi også fått opp aktiviteten gjennom Facebook. Våre egne saker passerte 10.000 unike bruke i 2014.

Vi vil ikke utgi oss for å være noe mer enn det vi er  nemlig en relativt liten og amatørmessig avis med et par hundretusen i omsetning. Men vi har pågangsmot og stayerevne ,og etter egen oppfatning et godt innarbeidet konsept og merkenavn. Vi dekker et behov  i lokalsamfunnet og regionen,  og mener at nøkkelen til videre suksess ligger i mer egenproduserte/lokalproduserte  artikler og reportasjer gjerne med bilder.

Epostavisen har pr i dag ikke søkt medlemskap i redaktørforeningen . Dette kan bli aktuelt i fremtiden.

Vi følger likevel de prinsipper, plakater og retningslinjer som omhandler etikk, lover og normer innen media ,publisering og offentliggjøring. Redaktøren har ansvar og frihet til å redigere avisen i tråd med dette.

Redaktør: Knut Erik Hallingstad
Journalist: Marianne Bergvall
Økonomi: Morten Mastrup