Avslag for kraftverk i Buskerud

Økta kraftverk i Nore og Uvdal kommune og Øvre Grøslandselva kraftverk, Gyltbekken kraftverk og regulering av Tingsjø i Flå kommune har begge fått avslag i Olje- og energidepartementet. Negative konsekvenser for naturmangfold var begrunnelsen. Departementet har...

Nes faller som en stein, Hemsedal snart på topp.

Økonomibarometeret er økonomidelen av Kommunal Rapports omfattende måling. Kommunebarometeret, som publiseres i sin helhet 4. april. Åseral overtar tabelltoppen i Økonomibarometeret basert på de foreløpige Kostra-tallene, etter at en annen kraftkommune i Agder, Bykle,...

Vi kjøper mer lokalmat enn før

Tradisjonsmat har fått nytt liv. Lokale produsenter gir oss opplevelser og fortellinger. I 2017 ble lokalmat omsatt for rundt fem milliarder kroner, og i dagligvarebutikkene vokste tilbudet av lokalmat hele tre ganger raskere enn...

Myter om norske fjell står for fall

Is- og snøsmelting som følge av klimaendring avdekker arkeologiske funn i fjell-Norge. Frem kommer flere tusen år gamle bevis på hvordan det norske høyfjellet ble brukt Det eksisterer en utbredt forestilling om at høyfjellsområdene...

Rørleggervakt «låner» adresser

Rørleggervakta 24vvs AS, som har en målsetting om å bli en landsdekkende døgntjeneste, har etter det VVS aktuelt har kommet fram til etablert seg med lokale telefonnumre i 37 norske byer og tettsteder deriblant...