Styreleder Mietle har trukket seg

Styreleder Frantz Mietle i Kommunerevisjonen IKS trakk seg rett før mandagens møte i representantskapet. Eivind Brenna mente at hele styret burde gå. I brevet fra styreleder Mietle vises det til kommunestyrevedtaket, hvor Hol kommune...

Politimelder villreinslaktinga

Norges Miljøvernforbund politimelder Mattilsynet for den planlagde skytinga av villrein i Nordfjella-området. Målet for jakta er å stanse spreiinga av skrantesjuke, skriver NRK Buskerud

Bor du i en god kulturkommune?

Fortsatt gjør Ål kommune det bra på Norsk kulturindeks. Dette måler hvor godt kulturtilbud man har i kommunen. Derimot faller alle kommunene i Hallingdal nedover listen med unntak av Hol. Hol går frem fra...

Mindre ekstremvær ga færre strømbrudd

Det var færre feil i strømnettet enn vanlig i fjor. Få høst- og vinterstormer og mindre lynaktivitet enn normalt er hovedårsaken. Totalt ble det registrert 248 driftsforstyrrelser i sentral- og regionalnettet som førte til...